Pelkona hometalo

Rakennusten sisäilma-, kosteus- ja homeongelmat pelottavat jokaista rakennuksen omistajaa. Uhkana on omaisuuden arvon, oman ja läheisten terveyden ja henkilökohtaisen talouden romahtaminen. Ongelman korjaaminen on poikkeuksetta kallista, eikä menetettyä terveyttä ei saa rahallakaan takaisin. Uhka vaanii kodin lisäksi myös työpaikalla, lapsen päivähoitopaikassa, koulussa ja opiskelupaikassa, armeijan kasarmilla ja muissa julkisissa rakennuksissa. Rakennusten kosteus-, sisäilma- ja homeongelmat koskevatkin kaikkia rakennustyyppejä niiden iästä ja koosta riippumatta.

Salaojaremontti on aina kallis, mutta usein riittämätön

Kun kerrot sisäilma-, kosteus- ja homeongelmastasi ratkaisua kauppaaville asiantuntijoille, sinulle tarjotaan useita vaihtoehtoisia ratkaisuja. Yksi haluaa purkaa homeiset rakenteet ja korvata ne uusilla. Kustannusarvio remontille on korkea, eikä ongelmien alkuperäinen syy poistu pelkällä rakenteiden korjaamisella. Toinen myy kallista salaojaremonttia, jotta sulamis- ja sadevedet eivät pääsisi alapohjaasi. Mutta salaojat eivät poista kuin yhden syyn, eikä se välttämättä ole se, mikä rakennustasi vaivaa. Kolmas haluaa purkaa lattian auki, kaivaa alapohjaa syvemmäksi ja kaataa sinne sepeliä kapillaarikatkoksi. Tai lisätä tuuletusaukkoja. Tai asentaa tuuletuspaaluja. Neljäs tarjoaa alatilakuivainta. Varmaa on vain se, että kaikki tarjotut ratkaisut maksavat paljon. Pahinta kannaltasi onkin epätietoisuus oikeasta valinnasta ja se, että joudut tekemäänn päätöksen viime kädessä yksin. Miten sinä voisit osata valita oikean vaihtoehdon, jos asiantuntijatkaan eivät sitä tiedä?

Alapohjakosteuden neljä pääsyytä

Alapohjan kosteusongelmat ovat merkittävin syy rakennusten sisäilma-, kosteus- ja homeongelmille. Yksikään tontillasi vieraileva asiantuntija ei silti voi pelkällä silmämääräisellä arvioinnilla tietää, mistä kaikista osatekijöistä juuri sinun rakennuksesi alapohjakosteusongelma johtuu. Siksi on suuri riski, että teet kalliin virheen ja valitset vaillinaisen tai jopa täysin väärän vaihtoehdon:  Johtuuko ongelmasi varmasti vain sade- ja sulamisvesistä eli riittääkö salaojien kaivaminen ratkaisuksi? Vaiko onko syynä maaperästä kapillaarisesti nouseva kosteus, johon salaojilla ei ole mitään vaikutusta? Tai edellämainittujen yhteisvaikutus? Ja entäpä jos alapohja onkin alipaineinen, jolloin tuuletusaukot ja tuuletuspaalut toimivat päinvastoin kuin on niiden tarkoitus toimia. Kesällä ne imevät kosteaa ilmaa viileään alapohjaan ja tiivistyvät vesipisaroiksi rakenteisiin. Ja talvella imevät kylmää pakkasilmaa alapohjaan niin, että putketkin jäätyvät. Alipaineisesti siirtyvä kosteus on hyvin yleinen syy rakennuksissa, joissa on koneellinen ilmanvaihto. Seurauksena on väistämättä alapohjan kosteus- ja homeongelma, joka poikkeuksetta vaikuttaa heikentävästi myös rakennuksen sisäilmaan ja sen laatuun.

Rakennusten alapohjien kosteusongelmien 4 pääsyytä ovat

  1. Sade- ja sulamisvedet
  2. Kapillaarisesti nouseva maakosteus
  3. Alipaineisesti siirtyvä kostea ilma
  4. Ilmavirtauksien mukana siirtyvä kostea ilma

On tyypillistä, että alapohjan kosteusongelmaan vaikuttaa samaan aikaan useampi kuin yksi edellämainituista syistä. Ei siis ihme, että moni kallis, vain yhteen ratkaisumalliin keskittyvä kosteusremontti epäonnistuu ja ongelmat palaavat takaisin. Kokonaisia kouluja on purettu ja rakennettu uudelleen ja kosteusongelmat ovat silti palanneet, koska oikeaa syytä ongelmille ei ole alunperinkään ymmärretty.

HouseLungs-järjestelmä toimii riippumatta siitä, mistä rakennuksesi alapohjan kosteusongelma alunperin johtuu. Se kuivaa alapohjarakenteet, sade- ja sulamisvedet sekä maapohjasta kapillaarisesti nousevan kosteuden. Lisäksi se estää alipaineisesti ja ilmavirtauksien mukana siirtyvän kostean ilman pääsyn alapohjaasi. Ja mikä tärkeintä, samalla asukkaille homeen hajua ja mahdollisia oireita aiheuttanut rakennuksen sisäilma puhdistuu ja raikastuu hengityskelpoiseksi. Tämän lupauksen Rakennuspelastajat Oy pitää työlleen ja järjestelmälleen antamallaan takuulla. Me lopetamme työmme vasta kun rakennuksesi alapohja on kuivunut ja sisäilma puhdas.

HouseLungs – rakennuksesi keuhkot

HouseLungs-järjestelmän toiminta perustuu siihen, että rakennuksen sisäilman virtaussuunta muutetaan rakennuksen alapohjaan asennettavalla alapohjajärjestelmällä. Syntyy kierto, joka toimii kuin keuhkot:  Rakennus sisäänhengittää asuinkerroksiin asennetuilla korvausilmaventtiileillä raikasta, suodatettua ja happipitosta ilmaa ja uloshengittää alapohjajärjestelmästä kautta mikrobeja, kosteutta, hiilidioksidia, radonia ja muita ilman epäpuhtauksia. Kierron seurauksena sisätilojen hengitysilma pysyy raikkaana ja happipitoisena ja rakennuksen alapohja rakenteineen kuivana ja terveenä.  Sisäilman virtaussuunnan muututtua epäpuhdas, mikrobipitoinen ilma ei enää koskaan pääse nousemaan rakennuksen sisätiloihin, vaan ohjautuu alapohjajärjestelmän kautta ulos rakennuksesta. Rakennusta mahdollisesti aiemmin vaivannut tunkkainen tuoksu poistuu jo muutamassa tunnissa järjestelmän asennuksen jälkeen. Alapohja rakenteineen kuivaa muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen lähtötilanteesta riippuen ja pysyy sen jälkeen kuivana. Samalla kostuneet rakenteet kuivuvat pysyvästi ja mikrobi- eli homekasvustot katoavat. Myös radon-kaasu poistuu. Vaikutus on pysyvä.

Järjestelmän toiminta perustuu rakennuksen ilman painesuhteisiin ja niiden säätelyyn. Järjestelmää voidaan käyttää myös teollisten tilojen liikalämmön ja liikakosteuden poistoon. Kysy lisää asennuksesta yhteydenottolomakkeella ja jätä myös yhteystietosi!

Ryömintätilalliset ja maavaraiset alapohjat

HouseLungs-järjestelmän saa asennettua sekä ryömintätilallisiin että maavaraisiin alapohjiin. Molemmissa alapohjatyypeissä se tuulettaa ja kuivaa sulamis- ja sadevedet sekä maapohjasta kapillaarisesti nousevan kosteuden niin, että myös kaikki alapohjarakenteet kuivuvat sokkeleita myöden. Alipaineisesti tai ilmavirtausten mukana siirtyvää kosteutta ei alapohjaan enää järjestelmäasennuksen jälkeen pääse.

Myös radon-kaasu poistuu

Hengenvaaralliseksi todettu RADON-kaasu poistuu ilman, että kalliita, erillisiä radonkaivoja tarvii kaivaa.

Takaamme onnistuneen lopputuloksen

Me emme ainoastaan toimita ja asenna järjestelmää, vaan myös valvomme prosessin alusta loppuun niin, että luvatut tulokset saavutetaan. Työllämme ja laitteistollamme on 4 vuoden takuu ja korvausilmaventtiileillä 10 vuoden takuu. Järjestelmän hinta koostuu seuraavista toimenpiteistä:

1.) Kohteen tarkastus ja laitteistojen tarpeen ja asennuksen suunnittelu

2.) Järjestelmän toimitus tarvikkeineen ja sen asennus

3.) Kuivumisprosessin seuranta yhteistyössä asiakkaan kanssa

4.) Asiakkaan konsultointi prosessin kaikissa vaiheissa

5.) Lopputarkastus

Järjestelmän asennus ei edellytä rakenteiden purkamista tai muuta kallista korjausrakentamista. Jokainen rakennus ongelmineen on silti aina yksilö ja siksi myös tutkimme ne yksilökohtaisesti. Puurakenteisissa rakennuksissa pinnalta kosteat alapohjarakenteet saa vielä kuivumaan, mutta läpilahot pitää luonnollisesti vaihtaa. Jos rakennuksessa on tulopoistokone, huippuimuri tms koneellinen  ilmastointijärjestelmä, HouseLungs-järjestelmä balansoidaan sen kanssa niin, että ne toimivat yhtäaikaisesti. HouseLungs-järjestelmään olennaisena osana kuuluvat korvausilmaventtiilit asennetaan tarvittaessa kaikkiin sisätiloihin.

Asennettuna HouseLungs-järjestelmä on toimintavarma, pitkäkestoinen ja huomattavan pienikulutuksinen. Keväällä 2023 teimme tarkastukset yli 30:een Helsingin Kaupungin kohteeseen, joihin järjestelmää on asennettu alkaen vuodesta 2004. Ongelmia laitteiston toiminnassa havaittiin vain muutamassa sellaisessa kohteissa, joissa laitteisto oli ohjeiden vastaisesti poistettu tai sammutettu ulkopuolisen tahon toimesta.

Kaikki asennetut kohteet tutkitaan paitsi kosteusmittauksin ja aistihavainnoin ennen ja jälkeen asennuksen, myös laboratoriotutkimuksin asiakkaan niin halutessa. Suoritamme asiakkaan toivomuksesta myös radon-mittaukset ennen ja jälkeen asennuksen. 

HouseLungs-järjestelmän kehittäjä

Houselungs-järjestelmän kehittäjä, Timo Muhonen, on tehnyt pitkän uran ilmastointialalla asiantuntijatehtävissä mm. Suomen Terveysilma Oy:llä. Timo on myös kysytty luennoitsija rakennusten alapohja-, kosteus- ja sisäilmaongelmiin liittyvissä kysymyksissä.  Tällä hetkellä Timo konsultoi Rakennuspelastajia ja toimii yrityksessä hallituksen  varajäsenenä. Hänen työtään Rakennuspelastajat Oy:ssä jatkaa hänen poikansa, Tim Muhonen.

HouseLungs-järjestelmän historia

Alunperin Timo Muhonen kehitti järjestelmän liikalämmön ja kosteuden poistoon mm serverihuoneista ja autopesuloista. Ensimmäiset asuinrakennukset, joiden kosteusongelmiin järjestelmää  kokeiltiin, olivat 1940-luvun kerrostaloja. Niiden asukkaat valittivat tunkkaisesta tuoksusta rappukäytävässä ja talojen alapohjista löytyi kosteutta ja hometta.  Tulokset olivat häikäiseviä. Rakennusten sisäilman puhdistui ja alapohjat rakenteineen kuivuivat sokkelia myöden riippumatta siitä, miten kosteus oli alapohjaan alunperin päätynyt. Tunkkainen homeen haju poistui sisätiloista jo muutamassa tunnissa ja rakenteiden kuivuessa muutamissa viikoissa, myös mikrobikasvustot eli homeet kuolivat.  

Sittemmin   järjestelmää on asennettu julkisiin rakennuksiin kuten kouluihin, sekä omakoti-, rivi- ja kerrostaloihin. Tulokset ovat olleet poikkeuksetta erinomaisia niin ennen ja jälkeen asennuksen tehdyin aistihavainnoin, kosteusmittauksin kuin  sisäilman laatua mittaavin  laboratoriotutkimuksin. Jopa saastuneen sisäilman vuoksi asumiskieltoon asetettu omakotitalo on saatu palautettua asuinkelpoiseksi ilman että rakennusta on tarvinut  purkaa.  Myös radon-kaasun on todettu poistuvan kohteissa joissa se on ongelma. Järjestelmä nimettiin nimellä HouseLungs samalla kun Rakennuspelastajat Oy perustettiin vuonna 2022.

Erikoistilanteet

HouseLungs-järjestelmällä on pelastettu myös muista kuin alapohjaongelmista aiheutuvista kosteusongelmista kärsiviä rakennuksia. Järjestelmää on asennettu myös rakennuksen yläpohjaan kuivaamaan vuotaneen katon aiheuttamaa kosteutta. Lisäksi sillä on kuivattu jopa painepesurilla kastellun tiilitalon seinät tilanteessa, jossa talo oli määrätty jo asumiskieltoon. Myös putkivuodon aiheuttama kosteus on saatu järjestelmällä kuivattua. Kaikki erikoistilanteet ovat kuitenkin aina yksilöllisiä ja vaativat huolellisen selvityksen. On selvää, että putket pitää korjata, ja vuotava katto jokatapauksessa paikata, vaikka kostuneet alueet kuivattaisiinkin HouseLungs-järjestelmällä.  Ja rakenteiden ollessa jo täysin läpimätiä, on väistämätöntä, että ne pitää vaihtaa.

Ekologisuus

Rakentamisesta ja purkamisesta syntyy valtavasti jätettä. Koko Euroopan tasolla noin kolmannes kaikesta ihmisen toiminnan seurauksena syntyvästä jätteestä liittyy rakentamiseen. Suomessa rakennus- ja purkujätettä syntyy ympäristöministeriön tuoreimman arvion mukaan 1,6 miljoonaa tonnia vuodessa. 

Rakennuspelastajien HouseLungs-järjestelmällä voidaan purkujätteen määrää vähentää merkittävästi, kun purkamista ei tarvita järjestelmän kuivatessa kostuneet rakenteet pysyvästi ja vieden samalla homeelta elinolosuhteet. Samalla rakennuksen käyttöikä kasvaa merkittävästi.

Rakennuspelastajat Oy

Rakennuspelastajat Oy perustettiin vuonna 2022 HouseLungs-järjestelmän kehittäjän, Timo Muhosen, tavoitteesta laajentaa aiempi toiminta valtakunnalliseksi. Samassa yhteydessä järjestelmä nimettiin sen toimintaperiaatteen mukaisesti nimellä ”HouseLungs” eli suomeksi – talokeuhkot. Yritystä vetämään lähtivät Timon poika, Tim Muhonen, sekä Arto Päivinen. Tim Muhonen toimii toisena pääomistajana teknisen johtajan roolissa ja Arto Päivinen toisena pääomistajana ja toimitusjohtajana. Järjestelmän kehittäjä, Timo Muhonen, on keskeisenä toimijana mukana päivittäisessä toiminnassa ja konsultoi tarvittaessa asiakkaita, asennusten suunnittelua ja toteutusta. Rakennuspelastajien missio on pelastaa suomalaiset rakennukset sisäilma-, kosteus- ja homeongelmilta ja tehdä se kustannustehokkaasti ja ekologisesti ilman kallista korjausrakentamista. Yrityksen kotipaikka on Espoo.

Yhteystiedot

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne ja soitamme takaisin jos emme ehdi heti vastata. Tarjousta pyytäessänne suosittelemme täyttämään yhteydenottolomakkeen ja jos mahdollista, liittämään siihen myös kuvia kohteessa olevista vaurioista.

Arto Päivinen
Toimitusjohtaja
+358 (0)400 923 818

Tim Muhonen
Tekninen johtaja
+358 (0)40 178 8121
rakennuspelastajat@gmail.com