Pelkona hometalo

Rakennusten sisäilma-, kosteus- ja homeongelmat pelottavat jokaista. Uhkana on omaisuuden arvon, oman ja läheisten terveyden ja henkilökohtaisen talouden romahtaminen. Ongelman korjaaminen on poikkeuksetta kallista, eikä siihen ei ole kaikilla edes varaa. Menetettyä terveyttä ei saa rahallakaan takaisin. Uhka vaanii kodin lisäksi myös työpaikalla, lapsen päivähoitopaikassa, koulussa ja opiskelupaikassa, armeijan kasarmilla ja muissa julkisissa rakennuksissa. Rakennusten kosteus-, sisäilma- ja homeongelmat koskevatkin kaikkia rakennustyyppejä niiden iästä ja koosta riippumatta.

Pelkäätkö omistavasi, asuvasi tai työskenteleväsi rakennuksessa, jossa on homeongelma? Painaako mieltäsi miten selvitä ongelmasta ? Ota yhteys Rakennuspelastajiin. Tarjoamme sinulle erittäin kustannustehokkaan ratkaisun, joka poistaa ongelmasi pysyvästi.

Kallis homeremontti epäonnistuu usein

Kun kerrot sisäilma-, kosteus- ja homeongelmastasi asiantuntijoille, sinulle tarjotaan siihen monenlaisia ratkaisuja. Yksi haluaa purkaa homeiset rakenteet ja korvata ne uusilla. Kustannusarvio on huomattavan kallis, etkä voi silti olla varma, poistuuko ongelmien alkuperäinen syy pelkällä korjaamisella. Toinen myy sinulle salaojia, jotta sadevedet eivät pääsisi alapohjaasi. Salaojat ovat toki hyvä juttu, mutta eivät poista kaikkia kosteuden lähteitä. Kolmas haluaa purkaa lattian, kaivaa alapohjaa syvemmäksi ja kaataa sinne sepeliä kapillaarikatkoksi. Tai lisätä tuuletusaukkoja. Tai asentaa tuuletuspaaluja. Neljäs tarjoaa alatilakuivainta. Varmaa on vain se, että kaikki tarjotut ratkaisut maksavat paljon.

Syitä homeelle on usein enemmän kuin yksi

Pahinta kannaltasi on se, että yksikään asiantuntija ei täysin tiedä mistä kaikista osatekijöistä juuri sinun rakennuksesi sisäilma-, kosteus- ja homeongelma johtuu. Jokainen heistä myy kyllä mielellään omaa ratkaisuaan, mutta samalla on suuri riski, että maksat kalliisti vaillinaisesta, ellet jopa väärästä ratkaisusta. He eivät voi olla täysin varmoja johtuuko ongelmasi vain sadevesistä, vaiko myös maaperästä kapillaarisesti nousevasta kosteudesta. Tai onko alapohjasi alipaineinen, jolloin tuuletusaukot ja tuuletuspaalut toimivat päinvastoin kuin on tarkoitus: tuulettamisen sijaan ne imevätkin kosteaa, mikrobipitoista ilmaa alapohjaasi. Alapohjan viileydessä kostea ilma tiivistyy lopulta pisaroiksi ja kastelee kaikki rakenteet luoden samalla homeelle erinomaiset elinolosuhteet. Talvella, lämpötilan laskiessa nollan alapuolelle, ne imevät alapohjaan alipaineisesti kylmää pakkasilmaa, jolloin pahimmillaan koko alapohja putkineen jäätyy. On myös hyvin tyypillistä, että alapohjasi kosteusongelmaan vaikuttaa samaan aikaan useampi kuin yksi näistä syistä. Ei siis ihme, että moni kallis kosteusremontti epäonnistuu ja ongelmat palaavat takaisin. 

HouseLungs-järjestelmä pelastaa rakennuksesi aina

Rakennuspelastajien HouseLungs-järjestelmä on suunniteltu toimimaan tehokkaasti kaikissa tilanteissa riippumatta siitä, mikä on kosteusongelmasi alkuperäinen syy. HouseLungs-järjestelmä estää lämpiminä vuodenaikoina kostean ja pakkaskaudella jääkylmän ulkoilman pääsyn alapohjaan täysin. Samalla se tuulettaa ja kuivaa alapohjarakenteet, sadevedet ja maapohjasta kapillaarisesti nousevan kosteuden samalla periaatteella kuin lämpö ja tuuli kuivaavat lätäkön rakennuksesi ulkopuolelta. Lätäkkö on hyvä esimerkki siksikin, että joissain pelastamissamme kohteissa alapohjan alla on todellakin ollut iso lätäkkö, joka on saatu järjestelmämme ansiosta pysyvästi kuivattua. HouseLungs-järjestelmää on kehitetty ja testattu käytännössä jo parikymmentä vuotta. Sillä on pelastettu lukuisia julkisia rakennuksia, kerrostaloja sekä rivi- ja omakotitaloja. Myös muista syistä kastuneita rakenteita on korjattu HouseLungs-järjestelmällä. Niistä lisää kohdassa Erikoistilanteet.

HouseLungs – rakennuksesi keuhkot

Rakennuspelastajien HouseLungs-järjestelmä on ainutlaatuinen, Suomessa kuluneen parinkymmenen vuoden aikana kehitetty kotimainen tuote.  Järjestelmän nimi tulee siitä, että se toimii samalla periaatteella kuin keuhkot: Se imee korvausilmaventtiiliensä kautta raikasta, suodatettua ja happipitoista ilmaa rakennuksen asuintiloihin ja puhaltaa alapohjajärjestelmänsä kautta ulos ilman epäpuhtauksia kuten mikrobeja, kosteutta, hiilidioksidia ja radon-kaasua. Samalla kostuneet rakenteet kuivuvat pysyvästi ja homekasvustot kuolevat. Mahdollinen tunkkainen tuoksu poistuu rakennuksesta jo muutamassa tunnissa, eikä enää koskaan pääse asuinkerroksiin. Rakennuksen alapohja rakenteineen kuivaa pysyvästi muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen lähtötilanteesta riippuen. Kaikki tämä perustuu siihen, että järjestelmä muuttaa sisäilman kiertosuunnan ja käyttää alapohjan kuivaamiseen rakennuksen omaa lämmintä sisäilmaa.

HouseLungs-järjestelmällä saavutetut tulokset

HouseLungs-järjestelmällä on saatu pelastettua vaikeissa sisäilma-, kosteus- ja homeongelmissa kamppailevia suomalaisia rakennuksia elinkelpoisiksi ilman kallista korjausrakentamista. Ongelmakohteiden kosteat rakenteet on saatu kuivattua, homekasvustot tapettua ja sisäilma puhdistettua terveelliseksi asua ja hengittää. Saavutettu vaikutus on pysyvä. Tulokset perustuvat labortoriotutkimuksiin ja kosteusmittauksiin ennen ja jälkeen asennuksen, sekä asukkailta saatuihin aistihavaintoihin. HouseLungs-järjestelmää on  asennettu julkisiin rakennuksiin kuten kouluihin ja päiväkoteihin, sekä asuinrakennuksiin, kuten kerrostaloihin sekä omakoti- ja rivitaloihin. Järjestelmä poistaa rakennuksestasi myös radon-kaasun ilman, että kalliita radonkaivoja tarvii kaivaa. Sitä voidaan käyttää myös teollisten tilojen liikalämmön ja liikakosteuden poistoon.

HouseLungs-järjestelmä on tehokas ja edullinen

HouseLungs on ainoa markkinoilla oleva järjestelmä, joka pystyy kustannustehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti sekä kuivaamaan rakennuksesi alapohjan, tappamaan homekasvustoilta elinolosuhteet, että raikastamaan samalla rakennuksen sisäilman terveelliseksi asua ja hengittää. HouseLungs-järjestelmä on hinnaltaan ja käyttökustannuksiltaan edullinen ja se pelastaa rakennuksesi luonnollisella tavalla ja ekologisesti. Se voidaan asentaa ilman, että rakenteita tarvii kallisti purkaa ja korjausrakentaa. Lisäksi järjestelmä poistaa rakennuksen alapohjasta myös radon-kaasun ilman, että erillisiä radon-kaivoja tarvii kaivaa.

HouseLungs-järjestelmän toimintaperiaate

HouseLungs-järjestelmän toiminta perustuu siihen, että rakennuksen sisäilman virtaussuunta muutetaan rakennuksen alapohjaan asennettavalla alapohjajärjestelmällä. Asuintiloista virtaa rakennuksen alapohjaan kuivaa ja lämmintä ilmaa, joka kuivaa rakennuksen alapohjan ja sen kosteat rakenteet ja vie samalla homeelta kasvu- ja elinolosuhteet. Kuiva ja lämmin huoneilma imeytyy alapohjaan samoja reittejä kuin kosteuden aiheuttamat ilman epäpuhtaudet aiemmin nousivat huoneilmaan. Samalla myös nuo reitit kuivuvat ja mikrobikasvustot eli homeet niissä kuolevat. Alapohjaan virtaavat ilmamäärät ovat silti niin pieniä, että rakennuksen lämmityskulut eivät mainittavasti nouse. Tärkeää on ymmärtää, että kaikki perustuu tasaiseen, kokonaisvaltaiseeen imuun, joka saa alapohjan rakenteetkin kuivaamaan. Imu ei jätä katvealueita, eikä kondensaatiota ei pääse syntymään

Alapohjajärjestelmän kuivatessa alapohjaa ja puhaltaessa ulos kosteutta ja epäpuhtauksia, rakennuksen sisätiloihin asennetut korvausilmaventtiilit imevät raikasta ilmaa asuintiloihin. Syntyy kierto, joka toimii kuin keuhkot:  Asuinkerroksiin asennetut korvausilmaventtiilit hengittävät sisään raikasta, suodatettua ja happipitosta ilmaa ja alapohjajärjestelmä hengittää ulos mikrobeja, kosteutta, hiilidioksidia, radonia ja muita ilman epäpuhtauksia. Kierron seurauksena sisäilma pysyy puhtaana ja raikkaana ja rakennuksen alapohja rakenteineen kuivana ja terveenä.  Sisäilman virtaussuunnan muututtua epäpuhdas, mikrobipitoinen ilma ei enää koskaan pääse nousemaan rakennuksen sisätiloihin, vaan ohjautuu alapohjajärjestelmän kautta ulos rakennuksesta. Rakennusta mahdollisesti aiemmin vaivannut tunkkainen tuoksu poistuu jo muutamassa tunnissa järjestelmän asennuksen jälkeen.  Alapohja rakenteineen kuivaa muutamasta viikosta pariin kuukauteen lähtötilanteesta riippuen ja pysyy sen jälkeen kuivana. Samalla mikrobikasvustojen elinolosuhteet tuhoutuvat, eli homeet kuolevat ja katovat lopullisesti.

Asennuksesta

Järjestelmän asennus ei edellytä kallista korjausrakentamista. Jokainen rakennus ongelmineen on silti aina yksilö ja siksi myös tutkimme jokaisen rakennuksen yksilökohtaisesti. Jos rakennuksessa on jo valmiiksi huippuimureita tms  ilmastointijärjestelmiä, HouseLungs-järjestelmä balansoidaan niiden kanssa niin, että ne toimivat yhtäaikaisesti. HouseLungs-järjestelmään olennaisena osana kuuluvat korvausilmaventtiilit asennetaan kaikkiin sisätiloihin. Asennettu HouseLungs-järjestelmä on toimintavarma ja huomattavan pienikulutuksinen.

Kaikki asennetut järjestelmät tutkitaan paitsi kosteusmittauksin ja aistihavainnoin ennen ja jälkeen asennuksen, myös laboratoriotutkimuksin asiakkaan niin halutessa. Suoritamme asiakkaan toivomuksesta myös radon-mittaukset ennen ja jälkeen asennuksen. 

HouseLungs-järjestelmän kehittäjä

Houselungs-järjestelmän kehittäjä, Timo Muhonen, on tehnyt pitkän uran ilmastointialalla asiantuntijatehtävissä. Timo oli aktiiviurallaan myös kysytty luennoitsija rakennusten alapohja-, kosteus- ja sisäilmaongelmiin liittyvissä kysymyksissä.  Tällä hetkellä Timo konsultoi Rakennuspelastajia ja toimii yrityksessä hallituksen  varajäsenenä. Hänen työtään Rakennuspelastajat Oy:ssä jatkaa hänen poikansa, Tim Muhonen.

HouseLungs-järjestelmän historia

Alunperin Timo Muhonen kehitti järjestelmän liikalämmön ja kosteuden poistoon mm serverihuoneista ja autopesuloista. Ensimmäiset asuinrakennukset, joiden kosteusongelmiin järjestelmää  kokeiltiin, olivat 1940-luvun kerrostaloja. Niiden asukkaat valittivat tunkkaisesta tuoksusta rappukäytävässä ja talojen alapohjista löytyi kosteutta ja hometta.  Tulokset olivat häikäiseviä. Rakennusten sisäilman puhdistui ja alapohjat rakenteineen kuivuivat sokkelia myöden riippumatta siitä, miten kosteus oli alapohjaan alunperin päätynyt. Tunkkainen homeen haju poistui sisätiloista jo muutamassa tunnissa ja rakenteiden kuivuessa muutamissa viikoissa, myös mikrobikasvustot eli homeet kuolivat.  

Sittemmin   järjestelmää on asennettu julkisiin rakennuksiin kuten kouluihin, sekä omakoti-, rivi- ja kerrostaloihin. Tulokset ovat olleet poikkeuksetta erinomaisia niin ennen ja jälkeen asennuksen tehdyin aistihavainnoin, kosteusmittauksin kuin  sisäilman laatua mittaavin  laboratoriotutkimuksin. Jopa saastuneen sisäilman vuoksi asumiskieltoon asetettu omakotitalo on saatu palautettua asuinkelpoiseksi ilman että rakennusta on tarvinut  purkaa.  Myös radon-kaasun on todettu poistuvan kohteissa joissa se on ongelma. Järjestelmä nimettiin nimellä HouseLungs samalla kun Rakennuspelastajat Oy perustettiin.

Alapohjakosteuden syyt

Rakennusten alapohjien kosteusongelmat on yleisin syy sisäilma-, kosteus ja homeongelmille. Sisäilma-, kosteus- ja homeongelmista kärsivän rakennuksen omistajan isoin haaste on se, että vain harva asiantuntija varmasti tietää, mistä kaikista tekijöistä juuri hänen rakennuksensa alapohjan kosteusongelma johtuu. Eli onko syitä yksi vai useampi.  Ja siksi on suuri riski, että omistaja maksaa kalliisti joko vaillinaisesta tai jopa väärästä ratkaisusta ilman että ongelma poistuu. Johtuuko ongelma vain sadevesistä eli riittääkö salaojien kaivaminen?, Vaiko onko syynä myös maaperästä kapillaarisesti nouseva kosteus, jota salaojatkaan eivät pysäytä? Entäpä jos alapohjasi onkin alipaineinen, jolloin jopa lisätyt tuuletusaukot ja tuuletuspaalut toimivat päinvastoin kuin on niiden tarkoitus toimia? Kesällä ne imevät kosteaa ilmaa viileään alapohjaan ja tiivistyvät vesipisaroiksi rakenteisiin. Ja talvella imevät kylmää pakkasilmaa alapohjaan niin, että putketkin jäätyvät. Seurauksena on väistämättä – alapohjan kosteusongelma. 

Rakennusten alapohjien kosteusongelmien 4 pääsyytä ovat

  1. Sadevedet
  2. Kapillaarisesti nouseva maakosteus
  3. Alipaineisesti siirtyvä kostea ilma
  4. Ilmavirtauksien mukana siirtyvä kosteus

Kaikki nämä syyt yhdistettynä puutteelliseen tuuletukseen, aiheuttavat sen, että rakennuksesi alapohjaan syntyy mikrobikasvustoa eli alkaa kasvaa hometta.

Rakennuspelastajien järjestelmä toimii riippumatta siitä, mistä alapohjasi kosteusongelma johtuu. Se estää kostean ulkoilman pääsyn alapohjaasi täysin, sekä kuivaa sadeveden ja maapohjasta kapillaarisesti nousevan kosteuden samalla periaatteella kuin lämpö ja tuuli kuivaavat lätäkön rakennuksesi ulkopuolelta. Lätäkkö on hyvä esimerkki siksikin, että joissain pelastamissamme kohteissa alapohjan alla on todellakin ollut iso syvä lätäkkö, joka on saatu pysyvästi kuivattua HouseLungs-järjestelmän avulla.

Erikoistilanteet

HouseLungs-järjestelmällä on pelastettu myös muista kuin alapohjaongelmista aiheutuvista kosteusongelmista kärsiviä rakennuksia. Järjestelmää on asennettu myös rakennuksen yläpohjaan kuivaamaan vuotaneen katon aiheuttamaa kosteutta. Lisäksi sillä on kuivattu jopa painepesurilla kastellun tiilitalon seinät tilanteessa, jossa talo oli määrätty jo asumiskieltoon. Myös putkivuodon aiheuttama kosteus on saatu järjestelmällä kuivattua. Kaikki erikoistilanteet ovat kuitenkin aina yksilöllisiä ja vaativat huolellisen selvityksen. On selvää, että putket pitää korjata, ja vuotava katto jokatapauksessa paikata, vaikka kostuneet alueet kuivattaisiinkin HouseLungs-järjestelmällä.  Ja rakenteiden ollessa jo täysin läpimätiä, on väistämätöntä, että ne pitää vaihtaa.

Ekologisuus

Rakentamisesta ja purkamisesta syntyy valtavasti jätettä. Koko Euroopan tasolla noin kolmannes kaikesta ihmisen toiminnan seurauksena syntyvästä jätteestä liittyy rakentamiseen. Suomessa rakennus- ja purkujätettä syntyy ympäristöministeriön tuoreimman arvion mukaan 1,6 miljoonaa tonnia vuodessa. 

Rakennuspelastajien HouseLungs-järjestelmällä voidaan purkujätteen määrää vähentää merkittävästi, kun purkamista ei tarvita järjestelmän kuivatessa kostuneet rakenteet pysyvästi ja vieden samalla homeelta elinolosuhteet. Samalla rakennuksen käyttöikä kasvaa merkittävästi.

Rakennuspelastajat Oy

Rakennuspelastajat Oy perustettiin vuonna 2022 HouseLungs-järjestelmän kehittäjän, Timo Muhosen, tavoitteesta laajentaa aiempi toiminta valtakunnalliseksi. Samassa yhteydessä järjestelmä nimettiin sen toimintaperiaatteen mukaisesti nimellä ”HouseLungs” eli suomeksi – talokeuhkot. Yritystä vetämään lähtivät Timon poika, Tim Muhonen, sekä Arto Päivinen. Tim Muhonen toimii toisena pääomistajana teknisen johtajan roolissa ja Arto Päivinen toisena pääomistajana ja toimitusjohtajana. Järjestelmän kehittäjä, Timo Muhonen, on tiivisti mukana toiminnassa ja konsultoi tarvittaessa asiakkaita, asennusten suunnittelua ja toteutusta. Rakennuspelastajien missio on pelastaa suomalaiset rakennukset sisäilma-, kosteus- ja homeongelmilta ja tehdä se kustannustehokkaasti ja ekologisesti ilman kallista korjausrakentamista. Yrityksen kotipaikka on Espoo.

Yhteystiedot

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne ja soitamme takaisin jos emme ehdi heti vastata. Tarjousta pyytäessänne suosittelemme täyttämään yhteydenottolomakkeen ja jos mahdollista, liittämään siihen myös kuvia kohteessa olevista vaurioista.

Arto Päivinen
Toimitusjohtaja
+358 (0)400 923 818

Tim Muhonen
Tekninen johtaja
+358 (0)40 178 8121
rakennuspelastajat@gmail.com